Relevant information

Her kan du finde relevant information i forbindelse med kørekort.

Kørekort til 17-årige

Pr. den 1. januar 2017 har folketinget iværksætte en forsøgsordning, at 17-årige må erhverve kørekort. Dette indebærer bl.a. at den 17-årige skal have en samtykkeerklæring fra forældre/myndighedsindehaver for at starte på kørekort, foruden lægeerklæring og færdselsrelateret førstehjælpsbevis.

Når køreprøven er bestået må kørsel i bil KUN forekomme af den 17 årige ifølge en ledsager, som har gyldigt kørekort med under kørslen, og der til stilles desuden visse krav til denne ledsager.

Færdselsstyrelsen
http://www.fstyr.dk/DA/Korekort/Ansogning-om-korekort.aspx

Samtykkeerklæring
http://www.fstyr.dk/~/media/Dokumenter/07%20Korekort/Ansogning%20om%20korekort/samtykkeerklæring%2017%20årige%2020122016.pdf

Ledsagerblanket
http://www.fstyr.dk/~/media/Dokumenter/02%20Korekort_prover/retningslinjer%20for%20korekort/Ledsagerblanket%2017%20årige.pdf

Prøv en teoriprøve

Gennem undervisningen vil du komme til at tage mange teoriprøver! For at bestå må du maksimalt have fem fejl.

Se om du kan bestå:

Førstehjælp

8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Intet kørekort uden førstehjælp. Den 01. oktober 2006 trådte den nye bekendtgørelse om kørekort i kraft.

Dette betyder: Førstegangserhvervelse af førerret, kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Kurset omfatter 8 timers undervisning i basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp.

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætte vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker.

Uddannelses mål er at kursisten ved afslutningen af kurset skal kunne:

  1. Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.
  2. Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn.
  3. Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker.
  4. Forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Kurset anbefales også til dem der allerede har erhvervet sig kørekort.

Læs om førstehjælp

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Når du skal have kørekort til almindelig bil, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen:

Du kan finde bekendtgørelse nr. 164 af 13. februar 2009.

Bemærk, at der med virkning fra 1. februar 2012 er foretaget ændringer i nogen af undervisningsplanens afsnit.

Du kan finde ændringerne til undervisningsplanen i bekendtgørelse nr 1421 af 28. november 2011 her.

Se undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B.

Nye regler d. 19. Januar 2013

Den 19. januar 2013 trådte nye regler om kørekort i kraft. De nye regler, der er en følge af et EU-direktiv medførte en række ændringer på kørekortområdet.

De nye regler betyder bl.a, at der kun er én EU-kørekortmodel (kreditkortmodellen), og at alle nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, skal fornyes jævnligt (hvert 15 år for kørekort til almindelig bil og hvert 5 år for kørekort til f.eks lastbil og bus). Reglerne medfører også en række andre væsentlige ændringer af kørekortreglerne som f.eks. bestemmelser om nye kørekortkategorier og alderskrav osv.

Se sektionen for kørekort ved politiet her

Sikkertrafik

Sikkertrafik.dk er lavet af Rådet for Sikker Trafik og indeholder kampagner og gode råd for trafikken.

Se mere på Sikkertrafik

Danmarks Trafikguide

Hos Danmarks Trafikguide kan du holde dig opdateret på trafikken i hele Danmark.

Se Danmarks trafikguide